İdari Personel
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Sekreteri
0 (370) 418 8705 / 8705
Öğrenci İşleri Birimi
0 (370) 418 8565 / 8565
0 (370) 418 8562 / 8562
Personel İşleri Birimi
0 (370) 418 8587 / 8587
Muhasebe İşleri Birimi
Kurul-Komisyon Kararları-Taşınır İşleri Birimi
0 (370) 418 8506 / 8506
Teknik İşler Birimi
0 (370) 418 8594 / 8594