Müdürün Mesajı


Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun değerli öğrencileri, Eğitim hayatınızın üniversite basamağında ön lisans eğitimi için Karabük Üniversitesinde bulunmaktasınız. Üniversite yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzel kişiliği bulunan öğretim kurumudur.

Meslek Yüksekokulu yerleşkemiz Karabük Üniversitesi merkez kampüse ve il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıkta olan, Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne ilk giren değerlerinden biri olan Safranbolu ilçesinde bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Binasının 1. katında halihazırda 31 akademik personel, 8 idari personel ile hizmet vermektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan aktif programlardan 8 tanesi 1. ve 2. öğretimde, 4 tanesi ise yalnızca 1. öğretimde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Karabük üniversitesi kuruluş tarihi olan 2007 yılından bu yana ülkemizde en çok tercih edilen üniversitelerin başında gelmektedir. Üniversitemiz “geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim” misyonu ve “uluslararasılaşmada lider üniversite olmak” vizyonumuza bağlı kalarak başarılarımızın sürdürebilir olması hedeflemektedir. Tüm alanlarda olduğu gibi özellikle sağlık hizmetlerinin değişik alanlarında ekip anlayışı ile çalışan ve hizmet sunumunda kalitenin artırılabilmesine olanak sağlayan, aranan insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla sağlık teknikeri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ailelerinizin bizlere emanet ettiği siz değerli gençlerimize hoş geldiniz diyor, aldığınız eğitim sayesinde yardımcı sağlık personeli olmanın önemini ve sorumluluklarını unutmadan, yenilikleri takip eden, mesleğinizin gerektirdiği şekilde insanlara yardım eden ve bu yolda doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen topluma yararlı bireyler olmanızı temenni ediyorum.
 

Dr.Öğr. Üyesi İlkay BURAN

Müdür