Yönetim Kurulu
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
 
   Başkan          Dr. Öğr. Üyesi İlkay BURAN
   Üye    Öğr. Gör. Bekir KORKMAZ
   Üye    Öğr. Gör. Abdulkadir ILGAZ
   Üye    Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ
   Üye    Doç.Dr. Hüseyin Avni KIRMACI
   Üye    Dr. Öğr. Üyesi Yasin AKGÜL