Yönetim Kurulu
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
 
   Başkan          Doç. Dr. Hüseyin Avni KIRMACI         
   Üye    Dr. Öğr. Üyesi İlkay BURAN
   Üye    Öğr. Gör. Bekir KORKMAZ
   Üye    Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ
   Üye    Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
   Üye    Dr. Öğr. Üyesi Yasin AKGÜL