2020 - 2021 Yaz Dönemi Ek Sınav -2 duyurusu
HAZIRLIK ve VARSA KAYIT DONDURDUĞU DÖNEMLER HARİÇ 8 DERS DÖNEMİNİ YENİ TAMAMLAMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
 
AŞAĞIDA BELİRTİLEN KAPSAMA GİREN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:
• Hazırlık okumayan 2017 girişli öğrenciler (2016 ve öncesi öğrenciler giremez)
• 1 sene hazırlık okuyan 2016 girişli öğrenciler (2015 ve öncesi öğrenciler giremez)
• Hazırlık sene tekrarı yapan 2015 ve öncesi öğrenciler (2014 ve öncesi öğrenciler giremez)
• Kayıt dondurmuş olan öğrenciler (kayıt dondurdukları dönemler hariç 8 dönemi 2020-2021 bahar yarıyılı sonunda tamamlamış olan öğrenciler (Bu kapsamdaki öğrencilerin süre hesabının sorumluluğu kendilerindedir))

 
26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. Maddesi gereğince azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir. Yapılacak olan ek sınavlara ilişkin bilgiler aşağıdadır. Sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için öğrencilerimizin aşağıdaki maddeleri dikkatle okuması ve uyması gerekmektedir.
 • Rektörlük kararı gereği öğrenci sayısı 20 ve üzeri olan tüm programlardaki derslerin sınavları UNIKA sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin sınav saatinden önce UNIKA’da tanımlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri, sınav saatinde sisteme girip sınavlarını olmaları yeterlidir. Bunun dışında bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
 • Ek sınav -2 , 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Pandemi süreci nedeni ile ek sınavlar (YDL I-II, AIT I-II ve TUR I-II hariç) öğrencilerin OBS sistemindeki e-maillerine soruların gönderilmesi ile yapılacaktır. OBS sistemindeki e-mail adreslerinin güncel olması öğrencinin sorumluluğundadır. Başka bir adrese mail gönderilmeyecektir.
 • YDL I-II, AIT I-II ve TUR I-II derslerinin sınavları programda belirtilen saatlerde UNIKA üzerinden yapılacaktır. Bilgilendirmeler ilgili birimlerin web sayfalarından yapılacaktır.
 • Ek sınava girmek için harç veya herhangi başka bir ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat ek sınavlar sonunda mezun durumuna gelemeyen ve atılmama şartlarını sağlayan (ders sayısı 5 ve altı olan) öğrencilerimizin güz dönemine devam edebilmeleri için 27 Eylül-01 Ekim 2021 tarihleri arasında harcını yatırmaları ve ders seçmeleri (01  Ekim 2021 saat 17:00’ye kadar) gerekmektedir.
 • YDL I-II, AIT I-II ve TUR I-II derslerinin dışındaki tüm dersler için ek sınavlara girmek isteyen öğrencilerin dersi veren öğretim elemanına en geç 20 Eylül 2021 saat 20:00’a kadar mail göndererek 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak 2. ek sınavlara girmek istediğini bildirmesi gerekmektedir. Öğretim elemanlarının mail adresleri Tablo 1’de verilmiştir. Maille talepte bulunmayan öğrencilere sınav sorusu gönderilmeyecektir
 • İlk ek sınavdan geçer not alan öğrencilerimizin ikinci ek sınava girmesine gerek yoktur.
 • Öğrencimiz eğitimleri boyunca aldığı, devam şartını yerine getirdiği fakat başarısız olduğu tüm derslerden sınava girebilirler.
 • Devamsızlıktan kalınan veya hiç alınmamış olan dersten sınava girilemez. Bu durumdaki öğrenciler sınava girmiş olsalar da sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Geçmiş dönemlerin herhangi biri veya birkaçında harç yatırmamış veya ders almamış olmak sınavlara girilmesine engel değildir.
 • Sınavlar sonunda 6 ve üzeri dersi kalan öğrencilerimizin ilgili kanuna istinaden kayıtları silinerek öğrencilikleri sonlandırılacaktır.
 • Öğrencilerimiz kaldıkları dersleri kendileri bilecek olup öğrenci sayısının çok fazla olması nedeni ile girmeleri gereken sınavlar ile ilgili bilgi verilmeyecektir. Kalınan dersler OBS üzerinden veya öğrenci işlerinden alınan transkriptten öğrenilebilir. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Sınav süresi sonunda cevapların e-mail yolu ile dersin hocasına gönderilmesi gerekmektedir. Cevaplar mailini süresi içerisinde göndermeyen öğrenciler sisteme “sınava girmedi” olarak girilecektir.
 • Sınavlara girip kalan ders sayısını 5 veya altına düşüren öğrencilerimiz bu dönemden başlayarak 3 dönem sonunda, sınavlara girmeyen ve kalan ders sayısı 5 veya altında olanlar ise bu dönemden başlayarak 4 dönem sonunda kalan derslerini vermek zorundadır. Tanınan ekstra süre sonunda tek dersi kalanların kayıtları silinmeyecek olup sınırsız ders alma ve tek ders sınavı hakkı bulunmaktadır. Tanınan ekstra süre sonunda 2 veya üzeri dersi kalan öğrencilerin kaydı silinecektir.
 • Kaldığı ders Tablo 2’deki listede yer almayan öğrencilerin dersi aldığı öğretim elemanına mail ile bilgi vermesi gerekmektedir.
 • UNIKA üzerinden yapılacak YDL, TUR ve AIT kodlu derslerin ek sınav duyurularını bölümlerin web sayfalarından da takip edebilirsiniz (http://ait.karabuk.edu.tr, http://tur.karabuk.edu.tr ve http://ydl.karabuk.edu.tr).
 • Sınavların yapılmasında oluşan kabul edilebilir bir aksaklığın çözümünde sırası ile dersi veren öğretim elemanı ve program sorumlusu yetkilidir. Sorun yine de çözülemezse Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yrd. Öğr. Gör. Bekir Korkmaz yetkilidir.