Fazla AKTS (45 AKTS) alma talebinde bulunacak öğrencilerinin dikkatine
Fazla AKTS alması gereken öğrencilerin ilgili dilekçeyi danışman hocalarına 15.02.2021-16.02.2021 tarihlerinde saat 17:00’a kadar ıslak imzalı ve taratılmış olarak mail ortamında göndermeleri gerekmektedir. Bu dilekçeler danışman tarafından incelendikten sonra, uygun görülenler Müdürlüğe teslim edilecektir. Belirtilen tarihler dışında gönderilen dilekçeler kabul edilmeyecektir.