İdari Personel
                        


 
                                                          

 Orhan KAYA 

                              Sağlık Hizmetleri MYO Sekreteri                                      Dahili:1576   Oda No:M-414
                                     orhankaya@karabuk.edu.tr

                             
                                                 
                                             
                                                                                                                    Fatma GÜMÜŞ
                                                                                      Bilgisayar İşletmeni                                                                    Dahili:1544   Oda No:M-317
                                               fatmagumus@karabuk.edu.tr
                                                                            


 
                                           Sevim KURŞUN
                                                                                      Bilgisayar İşletmeni                                                                             Dahili:1571   Oda No:M-406
                                            sevimkursun@karabuk.edu.tr
                                 


 
                                                          Belgüzar YİRMİBEŞ
                                                                                      Bilgisayar İşletmeni                                                                    Dahili:1587   Oda No:M-406
                                               belgüzaryirmibes@karabuk.edu.tr
                                                               

   Bekir Kemal İŞLEK
                                                                                      Bilgisayar İşletmeni                                                                    Dahili:1453   Oda No:M-405
                                               b.kemalislek@karabuk.edu.tr
                         
                                                                                        
                                                                                                                        Fatma ATAMAN
                                                                                                       Memur                                                                   Dahili:1560  Oda No:M-416
                                               fatmaataman@karabuk.edu.tr
                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            Ayşenur BOSTAN
Aşçı

Dahili:1544   Oda No:M-317
                                              aysenurbostan@karabuk.edu.tr
                                                                 
                                                                   


                                                                                             Metin AYTAN
                                                                                                      Hizmetli
                                                                           
Dahili:1562   Oda No:M-409