Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı’nda Temsil Edildi
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı’nda Temsil Edildi

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Namık Bilici, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen “Sağlık Hizmetleri MYO Standartları Belirleme Çalıştayı”na katılarak Üniversitemizi temsil etti.

Sağlık alanında nitelikli ve kalifiye hizmet gücünün yetiştirmek, ülkemizde sağlık hizmet standardını yükseltmek için düzenlenen çalıştaya; Türkiye’de sağlık eğitimi veren kamu, vakıf ve özel olmak üzere yaklaşık 107 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 100’ün üzerinde yönetici ve akademisyen katıldı.

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Namık Bilici de üniversitemizi temsilen çalıştaya katıldı ve dönüşte çalıştay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilici geçen yıl eylül ayında Atatürk Üniversitesi’nde yapılan çalıştaya da katıldıklarını hatırlatarak söz konusu çalıştayda aktif rol alarak ciddi bir irade ortaya koyduklarını belirtti. Bu yıl da Harran Üniversitesi’ndeki çalıştayda yer alan Yrd. Doç. Dr. Namık Bilici, çalıştayda alınan ortak kararlardan birinin çekirdek eğitim programının (ÇEH) oluşturulması ve tüm okullarda müfredat ve ders bilgilerinin aynı çıktılar eşliğinde, aynı standartlarda verilmesi olduğunu kaydetti. Bilici, ortak kararlardan bir diğerinin ise sağlık hizmetleri yüksekokulları olarak bir araya gelebilmek, uluslararası alanda sektörün istediği nitelikli iş gücünü karşılayacak niteliklere haiz bir nesil yetiştirmek için belli bir standardizasyon ve bunun akredite edilmesi olduğunu söyledi.

Sağlık hizmet okullarına yönelik bu maddeler ışığında dernek kurma fikrinin de gündeme geldiğini aktaran Bilici şöyle konuştu: “Bu dernek kurma fikri Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO’nun fikriydi. Bu da ikinci madde olarak kabul edildi. 2023 hedeflerinde, nitelikli iş gücü fazlası olan okulların mutlaka eğitimden yana iş gücü istihdam ve arz talep dengelerinin gözetilerek dengelenmesi, iş gücü açığı olan alanlarda o alanın genişletilmesi, öğrenci kimlik ve profilinin geliştirilerek eğitim niteliği ve perspektifinin oluşturulması yer aldı. Okullar arasında yatay geçişlerde yaşanan aksaklıklarının giderilmesi ve okulda yapılan uygulamaların tek standarda indirgenmesi de diğer bir madde idi. Bunlar standardize edildi, kararlar alındı ve 37 ayrı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları programı ortaklaşa çekirdek eğitim programı hazırlanması kararı alındı.”

Yrd. Doç. Dr. Namık Bilici son olarak “Karabük Üniversitesi Tıbbi Labaratuvar Teknikerliği Bölümü’nün çekirdek eğitim programının oluşturulması, standardize edilmesi ve bunun akreditasyonun hazırlanması için iki üniversite ile üstlenmiş bulunmaktayız. Bunun için de çalışmaları hızla sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Fotoğraflar İçin Tıklayınız..!