Tüm Öğrencilerimize Duyuru
Öğrencilerimiz, Meslek Yüksekokulumuzdan posta, fax ve e-mail yoluyla ders içeriği, transkript ve benzeri belge talepleri olmaktadır. Ders içerikleri yüksekokulumuz web sitesinde "FORMLAR" bölümünde mevcuttur. Öğrencilerimiz FORMLAR kısmından kendi bölümüne ait ders içeriğini çıkartıp, program sorumlusu hocasına ıslak imzalı olarak onaylattıracaklardır. Sonra ellerindeki ders içeriklerini vermek istedikleri ilgili yere/kuruma vereceklerdir. Dolayısı ile bu taleplerin e-mail yoluyla karşılanması mümkün değildir. 

Posta ve Fax kanalıyla bilgilendirme yapılmamaktadır. Böyle bir uygulama da yoktur. Bu nedenle öğrencilerimiz Yüksekokulumuzdan istediği resmi belgeyi / belgeleri sadece kendisi veya vekalet verdiği kişi aracılığı ile elden ıslak imzalı ve onaylı olarak alabilir.