2. EK SINAV HK.
26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. maddesi gereğince; azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için ek sınav hakkı verilecektir.Söz konusu ek sınava başvuracak öğrencilerin 05/10/2018 tarihi Cuma gününe kadar dilekçelerini birimimiz öğrenci işlerine  (N117 numaralı oda) vermeleri gerekmektedir.