Tıbbi Lab. Tek. Prog. Uygulama Sınavı Hk.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Temel Laboratuvar Uygulamaları I Final Sınavı saati aşağıdaki belgelerde olduğu gibidir. Sınav yeri: 3.Kat seminer salonu (M308 No' lu derslik yanı)

Tıbbi Lab. Teknikleri 1. Öğretim

Tıbbi Lab. Teknikleri 2. Öğretim